QPOET_RF IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 7

QPOET_RF cấp áp công suất phát sóng iPhone 7.

Các lỗi do IC QPOET_RF gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn, mất 2G hoặc 3G.
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn QPOET_RF cấp áp công suất phát sóng iPhone 7 :

QPOET_RF cấp áp công suất phát sóng iPhone 7
QPOET_RF cấp áp công suất phát sóng iPhone 7
15

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.