Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

J4503 socket camera trước, loa trên, cảm biến iphone 7 plus

J4503 Socket quản lý Camera trước, loa trong ” nghe gọi “, cảm biến tiệm cận ” nghe gọi tắt màn hình “, cảm biến ánh sáng ” tự thay đổi độ sáng màn hình ” iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC J4503 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4503 socket camera trước, loa trên, cảm biến iphone 7 plus :

J4503 socket camera trước, loa trên, cảm biến iphone 7 plus
J4503 socket camera trước, loa trên, cảm biến iphone 7 plus
Bảng tổng trở J4503
Bảng tổng trở J4503

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.