J5700 Socket Quản Lý Hiển Thị Màn Hình iPhone X

J5700 Socket quản lý hiển thị màn hình iPhone X.

Các lỗi do Socket J5700 gây ra.

  1. Màn hình không hiển thị.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J5700 Socket quản lý hiển thị màn hình iPhone X :

J5700 Socket Quản Lý Hiển Thị Màn Hình iPhone X
J5700 Socket Quản Lý Hiển Thị Màn Hình iPhone X
14

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.