Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone X

J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone X. iPhone X gồm 2 camera 1 gốc rộng và 1 là tele zoom.

Các lỗi do Socket J3900 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone X :

J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone X
J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone X

Leave a Reply