Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J4000 socket ống kính camera tele iPhone X

J4000 socket ống kính camera tele iPhone X. iPhone X gồm 2 camera 1 gốc rộng và 1 là tele zoom.

Các lỗi do Socket J4000 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4000 socket ống kính camera tele iPhone X :

J4000 socket ống kính camera tele iPhone X
J4000 socket ống kính camera tele iPhone X

Leave a Reply