J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone X

++__++

J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone X.

Các lỗi do Socket J5800 gây ra.

  1. Liệt cảm ứng màn hình

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone X :

J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone X
J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone X
16

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.