Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone X

++__++

J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone X.

Các lỗi do Socket J5800 gây ra.

  1. Liệt cảm ứng màn hình

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone X :

J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone X
J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone X

Leave a Reply