Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Q2101 chuyển mạch Vbatt – Vcc main iPhone 7 Plus

Q2101 chuyển mạch Vbatt – Vcc main iPhone 7 Plus.

Bảng tổng trở Q2101
Bảng tổng trở Q2101