U_HBPAD_RF công suất băng tần cao iPhone 6

U_HBPAD_RF công suất băng tần cao iPhone 6.

Các lỗi do U_HBPAD_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng 4G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọnU_HBPAD_RF công suất băng tần cao iPhone 6:

U_HBPAD_RF công suất băng tần cao iPhone 6
U_HBPAD_RF công suất băng tần cao iPhone 6
14

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.