U_HBPAD_RF công suất băng tần cao iPhone 6

U_HBPAD_RF công suất băng tần cao iPhone 6.

Các lỗi do U_HBPAD_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng 4G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọnU_HBPAD_RF công suất băng tần cao iPhone 6:

U_HBPAD_RF công suất băng tần cao iPhone 6
U_HBPAD_RF công suất băng tần cao iPhone 6

Leave a Reply