Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U5301_RF IC quản lý NFC iPhone 6

U5301_RF IC quản lý NFC iPhone 6.

Các lỗi do IC U0604 gây ra.

  1. Lỗi gây không active được, đang xài bình thường bật máy lên nhập mật khẩu treo đơ máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5301_RF IC quản lý NFC iPhone 6 :

U5301_RF IC quản lý NFC iPhone 6
U5301_RF IC quản lý NFC iPhone 6

Leave a Reply