U2402 IC la bàn iPhone 7 Plus

U2402 IC la bàn iPhone 7 Plus.

Các lỗi do U2402 gây ra.

  1. Vào la bàn không được.
  2. Chạm gây hao pin dòng thứ cấp.
  3. Thỉnh thoảng gây lên táo treo.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2402 IC la bàn iPhone 7 Plus :

U2402 IC la bàn iPhone 7 Plus
U2402 IC la bàn iPhone 7 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.