U3600 IC con quay hồi chuyển iPhone Xs Max

U3600 IC con quay hồi chuyển iPhone Xs Max.

Các lỗi do IC U3600 gây ra.

  1. Cảm biến xoay màn hình lỗi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3600 IC con quay hồi chuyển iPhone Xs Max:

Sơ đồ ic con quay hồi chuyển iphone xs max
Sơ đồ ic con quay hồi chuyển iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.