J sim khay sim Phone XS Max

J sim khay sim Phone XS Max.

Các lỗi do J Sim gây ra.

  1. Không nhận được esim do nhà mạng cung cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J SIM khay sim iPhone XS Max:

Sơ đồ khay sim iphone xs max
Sơ đồ khay sim iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.