U3700 IC DAC quản lý chuông loa ngoài iPhone 6S

U3700 IC DAC quản lý chuông loa ngoài iPhone 6S.

Các lỗi do IC U3700 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất mất âm thanh nghe nhạc. Vào cài đặt – âm thanh máy treo treo đơ đơ.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3700 IC DAC quản lý chuông loa ngoài iPhone 6S :

U3700 IC DAC quản lý chuông loa ngoài
U3700 IC DAC quản lý chuông loa ngoài

Leave a Reply