Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U4100 U4120 IC đèn Flash iPhone Xs Max

U4100 U4120 IC đèn Flash iPhone Xs Max.

Các lỗi do IC U4100 U4120 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất đèn Flash, chạm data có thể gây lỗi không chụp camera được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4100 U4120 IC đèn Flash iPhone Xs Max:

sơ đồ ic đèn flash iphone xs max
sơ đồ ic đèn flash iphone xs max
sơ đồ ic đèn flash iphone xs max
sơ đồ ic đèn flash iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.