U4902 IC DAC quản lý chuông dưới iPhone Xs

U4902 IC DAC quản lý chuông dưới iPhone Xs.

Các lỗi do IC U4902 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất mất âm thanh nghe nhạc. Vào cài đặt – âm thanh máy treo treo đơ đơ.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4902 IC DAC quản lý chuông dưới iPhone Xs:

Sơ đồ ic chuông dưới iphone xs
Sơ đồ ic chuông dưới iphone xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.