Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 4 camera sau chụp không được

iPhone 4 camera sau chụp không được chuyển qua camera trước thì chụp bình thường. Cụm camera iPhone 4 nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên.

Cách để nhận biết iPhone 4 camera sau chụp không được :

  1. Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone chỉ xuất hiện màn hình đen. Chuyển qua cam trước thì bình thường.

iPhone 4 camera sau chụp không được cách sửa như sau :

iPhone 4 camera sau chụp không được
iPhone 4 camera sau chụp không được
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 camera sau chụp không được.