iPhone 4 camera sau chụp không được

iPhone 4 camera sau chụp không được chuyển qua camera trước thì chụp bình thường. Cụm camera iPhone 4 nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên.

Cách để nhận biết iPhone 4 camera sau chụp không được :

  1. Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone chỉ xuất hiện màn hình đen. Chuyển qua cam trước thì bình thường.

iPhone 4 camera sau chụp không được cách sửa như sau :

iPhone 4 camera sau chụp không được
iPhone 4 camera sau chụp không được
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 camera sau chụp không được.