iPhone 4 không sáng đèn màn hình

iPhone 4 không sáng đèn màn hình thường gặp nhất là máy có tiền sử rớt nước, rớt đất. Các đời iPhone dưới iPhone X sử dụng màn hình LCD nên sẽ có đèn Led nền còn gọi là đèn Backlight.

Cách nhận biết iPhone 4 không sáng đèn màn hình:

  1. Đem ra ánh nắng rồi lắc dịch chuyển sao cho thấy được các iCon bên trong. Đây là cách duy nhất để nhận diện lỗi này.
  2. Nếu đem ra sáng không thấy gì mà cắm xạc vẩn báo, gọi tới vẩn được là lỗi khác.

iPhone 4 không sáng đèn màn hình cách sửa như sau :

iPhone 4 không sáng đèn màn hình
iPhone 4 không sáng đèn màn hình
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 không sáng đèn màn hình.