iPad 3 lỗi camera sau không chụp được

iPad 3 lỗi camera sau không chụp được chuyển qua camera trước chụp bình thường là do lỗi cụm camera hoặc lỗi phần xử lý camera trên main gây nên.

Các cách xác định iPad 3 lỗi camera sau không chụp được do Main.

  1. Đã thay thử cụm camera khác nhưng chụp vẩn bị đen.

Hướng dẩn sửa iPad 3 lỗi camera sau không chụp được :

iPad 3 lỗi camera sau không chụp được
iPad 3 lỗi camera sau không chụp được
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad 3 lỗi camera sau không chụp được.

Hình ảnh được giử nguyên vẹn từ huyền thoại ICFix.Solutions.