iPad 3 lỗi đèn màn hình

iPad 3 lỗi đèn màn hình vẩn còn thấy các icon trên màn hình khi rọi đèn vào. Trường hợp khó nhìn thấy quá thì cứ cắm cáp máy tính xem iTunes đang nhận iPad ở chế độ gì. Nếu nhận ra iPad của ai và đòi hỏi nhấn vào tin cậy hoặc đòi nhập mật khẩu để kết nối thì suy đoán ra một là không lên màn hình hai là không sáng đèn màn hình.

Các cách nhận biết iPad 3 lỗi đèn màn hình do main :

  1. Đem ra ánh nắng rồi lắc dịch chuyển sao cho thấy được các iCon bên trong. Đây là cách duy nhất để nhận diện lỗi này.
  2. Nếu đem ra sáng không thấy gì mà cắm xạc vẩn báo, cắm máy tính vẩn nhận.
  3. Đã thay test cụm màn hình zin khác vẩn không khắc phục.

Hướng dẩn sửa iPad 3 lỗi đèn màn hình :

iPad 3 lỗi đèn màn hình
iPad 3 lỗi đèn màn hình
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa iPad 3 lỗi đèn màn hình.