iPad 3 lỗi nút home

iPad 3 lỗi nút home bấm không được không có phản hồi. Nút home là một module nằm trên màn hình kết nối với main qua sợi dây cáp xạc bên trong máy.

Cách để nhận biết iPad 3 lỗi nút home do main :

  1. Đã thay nút home khác không được.
  2. Đã thay cable xạc trong máy test vẩn không khắc phục .

Hướng dẩn sửa iPad 3 lỗi nút home bấm không được :

iPad 3 lỗi nút home
iPad 3 lỗi nút home
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad 3 lỗi nút home bấm không được.