iPad 4 lỗi nút gạt khóa xoay

iPad 4 lỗi nút gạt khóa xoay

iPad 4 lỗi nút gạt khóa xoay gạt lên gạt xuống không có tác dụng mặc dù đã chỉnh hết trong cài đặt

Cách để nhận biết iPad 4 lỗi nút gạt khóa xoay do Main :

  1. Đã thay dây test thử mà vẩn không được.
  2. Gạt lên gạt xuống không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.

Hướng dẫn sửa iPad 4 lỗi nút gạt khóa xoay :

 iPad 4 lỗi nút gạt khóa xoay
iPad 4 lỗi nút gạt khóa xoay
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad 4 lỗi nút gạt khóa xoay.
20
ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.