Mở iCloud iPad 4

Chỉ nên Mở iCloud iPad 4 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad 4 có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Phiên bản có sim sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Chỉ cần chuyển iPad về bản wifi rồi restore lại là được.

Mở iCloud iPad 4 phiên bản wifi thì nếu có bộ đổi chỉ việc đưa main vào và đổi thông tin ổ cứng cho trùng với thông tin vừa mua là được.

Cách Mở iCloud iPad 4

Mở iCloud iPad 4 2

Step: Xem trên hình các trở được đánh dấu. Quan sát trên main nếu ô nào có trở thì cứ bẻ bỏ hết. Ô nào không có thì thôi để yên. Sau đó máy sẽ dính DFU restore phiên bản wifi là được. Ở iPad 4 không cần nạp seri mua.

Bản Wifi thì dùng bộ đổi gắn vào và đổi seri khác là được.

Leave a Reply