Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Mở iCloud iPad 4

Chỉ nên Mở iCloud iPad 4 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad 4 có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Phiên bản có sim sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Chỉ cần chuyển iPad về bản wifi rồi restore lại là được.

Mở iCloud iPad 4 phiên bản wifi thì nếu có bộ đổi chỉ việc đưa main vào và đổi thông tin ổ cứng cho trùng với thông tin vừa mua là được.

Cách Mở iCloud iPad 4

Mở iCloud iPad 4 2

Step: Xem trên hình các trở được đánh dấu. Quan sát trên main nếu ô nào có trở thì cứ bẻ bỏ hết. Ô nào không có thì thôi để yên. Sau đó máy sẽ dính DFU restore phiên bản wifi là được. Ở iPad 4 không cần nạp seri mua.

Bản Wifi thì dùng bộ đổi gắn vào và đổi seri khác là được.

Leave a Reply