iPad 4 lỗi Wifi ẩn

iPad 4 lỗi Wifi ẩn khác với lỗi wifi yếu có thể chỉ do đứt hoặc lỏng anten. iPad 4 lỗi không bật được wifi có nghĩa là wifi bị ẩn luôn. Vào cài đặt không bật lên được.

Cách để nhận biết iPad 4 lỗi Wifi lỗi do Main :

  1. Vào cài đặt – Wifi thấy thanh bật Wifi mờ đi không bật được. Có trường hợp vào cài đặt máy treo đơ lâu thật lâu cũng là lỗi wifi.

Hướng dẫn sửa iPad 4 lỗi Wifi :

iPad 4 lỗi Wifi ẩn
iPad 4 lỗi Wifi ẩn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad 4 lỗi Wifi ẩn.