iPad Air 1 nút nguồn bấm không ăn

iPad Air 1 nút nguồn bấm không ăn bật nguồn không được, tắt nguồn cũng không được. Ở máy đang mất nguồn bấm hoài không lên có thể thử bằng cách cắm xạc. Nếu máy còn nguồn thì sẽ lên bình thường chỉ có nút nguồn bấm không có tác dụng thôi.

Cách để nhận biết iPad Air 1 nút nguồn bấm không ăn do Main :

  1. Đã thay dây test thử mà vẩn không được.
  2. Bấm nút nguồn không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.

Hướng dẫn sửa iPad Air 1 nút nguồn bấm không ăn :

iPad Air 1 nút nguồn bấm không ăn
iPad Air 1 nút nguồn bấm không ăn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad Air 1 nút nguồn bấm không ăn.