iPhone 4 đèn Flash không hoạt động

iPhone 4 đèn Flash không hoạt động không có dấu hiệu sáng khi bật đèn pin hoặc vào chụp hình bật flash không có sáng. Trường hợp mà vào chụp hình màn hình đen thui không chụp được kèm báo lỗi đèn Flash thì không phải lỗi này. Đó là lỗi camera hư sửa được camera là đèn Flash tự hoạt động lại được.

Cách để nhận biết iPhone 4 đèn Flash không hoạt động :

  1. Vào chế độ đèn Pin bật turn on mà đèn Flash không sáng
  2. Vào camera bật chế độ đèn Flash on mà chụp hình đèn Flash không sáng

iPhone 4 đèn Flash không hoạt động cách sửa như sau :

iPhone 4 đèn Flash không hoạt động
iPhone 4 đèn Flash không hoạt động
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 đèn Flash không hoạt động.