iPhone 4 không hiển thị màn hình

iPhone 4 không hiển thị màn hình thường gặp nhất là máy có tiền sử rớt nước, rớt đất. Các đời iPhone dưới iPhone X sử dụng màn hình LCD nên sẽ có đèn Led nền còn gọi là đèn Backlight. Khi màn hình không hiển thị sẽ thấy hai dạng một là đèn nền vẩn sáng mà không thấy hình. Hai là không thấy đèn nèn và hình ảnh gì luôn.

Cách nhận biết iPhone 4 không hiển thị màn hình:

  1. Máy không lên gì cả. Thử gọi tới vẩn đổ chuông.
  2. Cắm cáp máy tính nhận ra tên của iPhone vd: iphone của ICFix. Hoặc itunes báo cần nhấn vào tin cậy để kết nối.

iPhone 4 không hiển thị màn hình cách sửa như sau :

iPhone 4 không hiển thị màn hình
iPhone 4 không hiển thị màn hình
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 không hiển thị màn hình.