iPhone 4 gọi tới không rung

iPhone 4 gọi tới không rung thường do lỗi cụm rung nhiều lắm, người khác gọi tới chỉ có chuông mà không có rung. Nếu lỗi cụm rung thì chỉ cần thay là được.

Các cách để nhận biết iPhone 4 gọi tới không rung lỗi do Main :

  1. Bấm gạt rung mà chỉ chuyển đổi qua lại giử chuông và im lặng.
  2. Vào cài đặt chỉnh chế độ điều khiển bằng phím vật lý bên hông vẩn không được.
  3. Đã thay cụm rung khác không khắc phục.

iPhone 4 gọi tới không rung cách sửa như sau :

iPhone 4 gọi tới không rung
iPhone 4 gọi tới không rung
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 4 gọi tới không rung.