iPhone 4 lỗi cảm ứng màn hình

iPhone 4 lỗi cảm ứng màn hình có nhiều dạng. Liệt hoàn toàn. Liệt một vài hàng một vài cột hoặc cảm ứng tự nhảy vào ứng dụng lung tung mặc dù không bấm gì. Cảm ứng và màn hình iPhone 4 là một khối nên lỗi cảm ứng hoặc lỗi màn hình đều phải thay cả cụm.

Các cách để nhận biết iPhone 4 lỗi cảm ứng màn hình :

  1. Bật tắt lại nút nguồn khi bị liệt xem có khắc phục được không.
  2. nhấn giử icon một lút rồi bắt đầu rê. Nếu bị rớt ngay chổ nào thì chổ đó liệt.

iPhone 4 lỗi cảm ứng màn hình cách sửa như sau :

iPhone 4 lỗi cảm ứng màn hình
iPhone 4 lỗi cảm ứng màn hình
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 lỗi cảm ứng màn hình.