iPhone 4 camera trước lỗi

iPhone 4 camera trước lỗi được chuyển qua camera sau thì chụp bình thường. Cụm camera trước iPhone 4 nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên

Cách để nhận biết iPhone 4 camera trước lỗi :

  1. Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone camera sau hoạt động tốt. Chuyển qua cam trước thì chỉ xuất hiện màn hình đen

iPhone 4 camera trước lỗi cách sửa như sau :

iPhone 4 camera trước lỗi
iPhone 4 camera trước lỗi
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 camera trước lỗi.