Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 4 camera trước lỗi

iPhone 4 camera trước lỗi được chuyển qua camera sau thì chụp bình thường. Cụm camera trước iPhone 4 nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên

Cách để nhận biết iPhone 4 camera trước lỗi :

  1. Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone camera sau hoạt động tốt. Chuyển qua cam trước thì chỉ xuất hiện màn hình đen

iPhone 4 camera trước lỗi cách sửa như sau :

iPhone 4 camera trước lỗi
iPhone 4 camera trước lỗi
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 camera trước lỗi.