iPhone 4 nghe gọi không tự tắt màn hình

iPhone 4 nghe gọi không tự tắt màn hình trong kỹ thuật sửa chữa gọi là lỗi cảm biến tiệm cận. Nghĩa là khi thực hiện cuộc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi tới, đưa máy lên sát lỗ tai nghe mà màn hình không tự tắt gây chạm cảm ứng.

Các cách để nhận biết iPhone 4 lỗi cảm biến tiệm cận do main :

  1. Vào ghi âm bật ghi âm lên xong đưa tay quơ quơ trước màn hình.
  2. Nếu vẩn không được thì lấy cả bàn tay che nguyên chổ cái loa lại luôn xem sao.
  3. Đã test thử nguyên cụm sườn màn hình khác vẩn không khắc phục.

iPhone 4 nghe gọi không tự tắt màn hình cách sửa như sau :

iPhone 4 nghe gọi không tự tắt màn hình
iPhone 4 nghe gọi không tự tắt màn hình
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 nghe gọi không tự tắt màn hình.