iPhone 4 mau hết pin

iPhone 4 mau hết pin không xài cũng tụt pin hoặc bị mất nguồn thì dùng bảng các áp chức năng iPhone 4 để đo đạc và dò ra các pan hao pin không rỏ lý do. Hoặc mất nguồn do chạm các áp thứ cấp.

Hình main thực tế Các áp chức năng iPhone 4

iPhone 4 mau hết pin
iPhone 4 mau hết pin
  • Step1: Que đen chấm vào mass, que đỏ đo rà từng chân áp đánh dấu trên mỗi đầu tụ.
  • Step2: Áp nào chạm hoặc trở thấp gần về 0 thì đảo đầu que đo. Que đỏ chấm mass Que đen chấm lại chổ bị chạm. Nếu kim đồng hồ vẩn không thay đổi hoặc thay đổi ít thì khả năng đường đó đã chạm cao.
  • Step3: Dùng ZXW dò theo đường chạm và xử lý cách ly thành phần linh kiện bị chạm