Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 4 lỗi nút gạt rung

iPhone 4 lỗi nút gạt rung có nghĩa là gạt lên xuống không có tác dụng hoặc gạt lên có tác dụng nhưng gạt xuống không có tác dụng và ngược lại.

Cách để nhận biết iPhone 4 lỗi nút gạt rung :

  1. Gạt nút bên hông không có tác dụng thì vào kiểu chuông chỉnh lại cho phép đièu chỉnh bằng nút bấm. Nếu vẩn không được thì lỗi phần cứng rồi.

iPhone 4 lỗi nút gạt rung cách sửa như sau :

iPhone 4 lỗi nút gạt rung
iPhone 4 lỗi nút gạt rung
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 lỗi nút gạt rung.