iPhone 4S mất imei hiện tìm kiếm

iPhone 4S mất imei hiện tìm kiếm thường do baseband lỗi hoặc Các áp Baseband iPhone 4S dùng để đo đạc và dò ra các pan hao pin khi có thẻ sim, mất sóng, mất imei không rỏ lý do. iPhone 4S và iPhone 4 cách sửa tương đối giống nhau vì là bản cập nhật nhỏ của một dòng máy

Hình main thực tế Các áp Baseband iPhone 4S:

iPhone 4S mất imei hiện tìm kiếm
iPhone 4S mất imei hiện tìm kiếm
  • Step1: Que đen chấm vào mass, que đỏ đo rà từng chân áp đánh dấu trên mỗi đầu tụ.
  • Step2: Áp nào chạm hoặc trở thấp gần về 0 thì đảo đầu que đo. Que đỏ chấm mass Que đen chấm lại chổ bị chạm. Nếu kim đồng hồ vẩn không thay đổi hoặc thay đổi ít thì khả năng đường đó đã chạm cao.
  • Step3: Dùng ZXW dò theo đường chạm và xử lý cách ly thành phần linh kiện bị chạm