iPhone 4S lỗi mất chuông

iPhone 4S lỗi mất chuông xem youtube hoặc mở nhạc trực tiếp hoàn toàn không có âm thanh. Người khác gọi tới chỉ có rung không có chuông.

iPhone 4S nghe nhạc mất âm thanh trong kỹ thuật còn lại là mất chuông, mất loa ngoài.

3 cách để nhận biết iPhone 4S lỗi mất chuông :

  1. Bấm phím âm lượng xem máy đang ở chế độ nào. Đúng là ở Chuông ” Ring”.
  2. Bấm phím âm lượng mà hiện chế độ tai nghe “headphone” mặc dù không gắn tai nghe là lỗi khác.
  3. Bấm mà không hiện mức tăng giảm âm lượng cũng là lỗi khác.

iPhone 4S lỗi mất chuông cách sửa như sau :

iPhone 4S lỗi mất chuông
iPhone 4S lỗi mất chuông
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S lỗi mất chuông