iPhone 4S camera sau lỗi

iPhone 4S camera sau lỗi chuyển qua camera trước thì chụp bình thường. Cụm camera iPhone 4S nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên.

Cách để nhận biết iPhone 4S camera sau lỗi :

  1. Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone chỉ xuất hiện màn hình đen. Chuyển qua cam trước thì bình thường.
  2. Đã thay cụm camera khác nhưng không khắc phục .

iPhone 4S camera sau lỗi cách sửa như sau :

iPhone 4S camera sau lỗi
iPhone 4S camera sau lỗi
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S camera sau lỗi.