iPhone 4S nghe gọi không tắt màn hình

iPhone 4S nghe gọi không tắt màn hình trong kỹ thuật sửa chữa gọi là lỗi cảm biến tiệm cận. Nghĩa là khi thực hiện cuộc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi tới, đưa máy lên sát lỗ tai nghe mà màn hình không tự tắt gây chạm cảm ứng.

2 cách để nhận biết iPhone 4S nghe gọi không tắt màn hình :

  1. Vào ghi âm bật ghi âm lên xong đưa tay quơ quơ trước màn hình.
  2. Nếu vẩn không được thì lấy cả bàn tay che nguyên chổ cái loa lại luôn xem sao.

iPhone 4S nghe gọi không tắt màn hình cách sửa như sau :

iPhone 4S nghe gọi không tắt màn hình
iPhone 4S nghe gọi không tắt màn hình
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S nghe gọi không tắt màn hình.