iPhone 4S lỗi nút gạt rung

iPhone 4S lỗi nút gạt rung có nghĩa là gạt lên xuống không có tác dụng hoặc gạt lên có tác dụng nhưng gạt xuống không có tác dụng và ngược lại.

Cách để nhận biết iPhone 4S lỗi nút gạt rung do Main :

  1. Gạt nút bên hông không có tác dụng thì vào kiểu chuông chỉnh lại cho phép điều chỉnh bằng nút bấm. Nếu vẩn không được thì lỗi phần cứng rồi.

iPhone 4S lỗi nút gạt rung cách sửa như sau :

iPhone 4S lỗi nút gạt rung
iPhone 4S lỗi nút gạt rung
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S lỗi nút gạt rung.