iPhone 4S không lên màn hình

iPhone 4S không lên màn hình thường gặp nhất là máy có tiền sử rớt nước, rớt đất. Các đời iPhone dưới iPhone X sử dụng màn hình LCD nên sẽ có đèn Led nền còn gọi là đèn Backlight. Khi màn hình không hiển thị sẽ thấy hai dạng một là đèn nền vẩn sáng mà không thấy hình. Hai là không thấy đèn nèn và hình ảnh gì luôn.

Cách nhận biết iPhone 4S không lên màn hình:

  1. Máy không lên gì cả. Thử gọi tới vẩn đổ chuông.
  2. Cắm cáp máy tính nhận ra tên của iPhone vd: iphone của ICFix. Hoặc itunes báo cần nhấn vào tin cậy để kết nối.
  3. Màn hình lên nhưng hình cứ giựt giựt hoặc xài bình thường một lát mới giựt.

iPhone 4S không lên màn hình cách sửa như sau :

iPhone 4S không lên màn hình
iPhone 4S không lên màn hình
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S không lên màn hình.