iPhone 4S lỗi nút nguồn bấm không ăn

iPhone 4S lỗi nút nguồn bấm không ăn là lỗi đặc trưng do nút nguồn bị hư là nhiều rất ít khi lỗi trên main. Việc thay dây nút nguồn iPhone 4S được cho là một thảm họa. Rất cực

Cách để nhận biết iPhone 4S lỗi nút nguồn bấm không ăn :

  1. Bấm nút nguồn không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.
  2. Đã thay cụm sườn khác để test vẩn không tác dụng.

iPhone 4S lỗi nút nguồn bấm không ăn cách sửa như sau :

iPhone 4S lỗi nút nguồn bấm không ăn
iPhone 4S lỗi nút nguồn bấm không ăn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 4S lỗi nút nguồn.