Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

iPhone 4S lỗi xạc

iPhone 4S lỗi xạc cắm xạc để cả ngày vẩn không vào phần trăm pin nào.

Cách để nhận biết iPhone 4S lỗi xạc :

  1. Khi xạc khoảng 30 phút sờ vào máy vẩn mát lạnh là máy xạc không vào pin.

iPhone 4S lỗi xạc cách sửa như sau :

iPhone 4S lỗi xạc
iPhone 4S lỗi xạc
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S lỗi xạc.