iPhone 4S lỗi xạc

iPhone 4S lỗi xạc cắm xạc để cả ngày vẩn không vào phần trăm pin nào.

Cách để nhận biết iPhone 4S lỗi xạc :

  1. Khi xạc khoảng 30 phút sờ vào máy vẩn mát lạnh là máy xạc không vào pin.

iPhone 4S lỗi xạc cách sửa như sau :

iPhone 4S lỗi xạc
iPhone 4S lỗi xạc
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S lỗi xạc.