Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 4S nút home bấm không ăn

iPhone 4S nút home bấm không ăn là bệnh đặc trưng của iphone 4 và iphone 4S đa số là hư cái nút nhiều. Cái nút home nằm trên màn hình nên khá khó để thay thế. Không khéo dẩn tới hư màn hình luôn.

Cách để nhận biết iPhone 4S nút home bấm không ăn :

  1. Bấm thiệt mạnh mới có tác dụng.
  2. Bấm nhiều cái mới ăn được một cái.
  3. Thỉnh thoảng không bấm mà nút home tự ăn.

iPhone 4S nút home bấm không ăn cách sửa như sau :

iPhone 4S nút home bấm không ăn
iPhone 4S nút home bấm không ăn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S nút home bấm không ăn.