Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 4S Wifi ẩn

iPhone 4S Wifi ẩn nghĩa là Wifi bị ẩn luôn. Vào cài đặt không bật lên được.

Cách để nhận biết iPhone 4S Wifi ẩn lỗi do Main :

  1. Vào cài đặt – Wifi thấy thanh bật Wifi mờ đi không bật được. Có trường hợp vào cài đặt máy treo đơ lâu thật lâu cũng là lỗi wifi.

iPhone 4S ẩn cách sửa như sau :

iPhone 4S Wifi ẩn
iPhone 4S Wifi ẩn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S Wifi ẩn.