iPhone 5 lỗi tai nghe

iPhone 5 lỗi tai nghe có nhiều biểu hiện như nhận tai nghe chỉ nghe một bên. Không nhận tai nghe hoặc không gắn tai nghe mà lúc nào cũng ở chế độ tai nghe hay còn gọi là kẹt chế độ tai nghe.

Các cách nhận biết iPhone 5 lỗi tai nghe do main :

  1. Không nhận tai nghe mặc dù đã thay test dây xạc trong máy.
  2. Lúc nào cũng kẹt tai nghe mặc dù đã cách ly dây xạc trong máy.
  3. Cẩn thận hơn đã test nguyên cả cụm sườn zin của máy khác đang hoạt động bình thường.

iPhone 5 lỗi tai nghe cách sửa như sau :

iPhone 5 lỗi tai nghe
iPhone 5 lỗi tai nghe
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5 lỗi tai nghe.