Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 5S lỗi sai ngày giờ

iPhone 5S lỗi sai ngày giờ mặc dù đã bật định vị. Bật wifi và chỉnh ngày giờ tự cập nhật.

Các cách nhận biết iPhone 5S lỗi sai ngày giờ do Main :

  1. Vào cài đặt chỉnh ngày giờ tự động hoặc chỉnh bằng tay nhưng cứ bị sai giờ hoài.

iPhone 5S lỗi sai ngày giờ cách sửa như sau :

iPhone 5S lỗi sai ngày giờ
iPhone 5S lỗi sai ngày giờ
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5S lỗi sai ngày giờ.