iPhone 5S báo nhiệt độ tắt máy

iPhone 5S báo nhiệt độ tắt máy khi vừa khởi động lên hoặc đang xài bình thường tự dưng báo nhiệt độ tắt máy mà máy hoàn toàn không nóng và không có sử dụng chức năng nào làm nặng máy.

Các cách xác định iPhone 5S báo nhiệt độ tắt máy do main :

  1. Tắt máy để nguội rồi khởi động lại. Vẩn báo lỗi quá nhiệt.
  2. Thay thử Pin vì Pin không tốt cũng gây lỗi.

iPhone 5S báo nhiệt độ tắt máy cách sửa như sau :

iPhone 5S báo nhiệt độ tắt máy
iPhone 5S báo nhiệt độ tắt máy
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 5S báo nhiệt độ tắt máy.