U3100 IC cấp áp VBoost iPhone Xs Max

U3100 IC cấp áp VBoost iPhone Xs Max.

Các lỗi do U3100 gây ra.

  1. Vừa cấp nguồn vào dòng véo lên cao, mất nguồn.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3100 IC cấp áp VBoost iPhone Xs Max:

Sơ đồ IC cấp áp vboost iphone xs max
Sơ đồ IC cấp áp vboost iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.