Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID ” Dot Projector ” iPhone X.

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X
J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X

Leave a Reply