J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID ” Dot Projector ” iPhone X.

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X
J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X
15

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.