J4530 Socket quản lý Camera hồng ngoại iPhone X

J4530 Socket quản lý Camera hồng ngoại iPhone X.

Các lỗi do Socket J4530 gây ra.

  1. Camera lấy nét hồng ngoại lỗi gây lỗi Face ID báo cam truetone không hoạt động.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4530 Socket quản lý Camera hồng ngoại iPhone X :

J4530 Socket quản lý Camera hồng ngoại iPhone X
J4530 Socket quản lý Camera hồng ngoại iPhone X

Leave a Reply