J4530 Socket quản lý Camera hồng ngoại iPhone X

J4530 Socket quản lý Camera hồng ngoại iPhone X.

Các lỗi do Socket J4530 gây ra.

  1. Camera lấy nét hồng ngoại lỗi gây lỗi Face ID báo cam truetone không hoạt động.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4530 Socket quản lý Camera hồng ngoại iPhone X :

J4530 Socket quản lý Camera hồng ngoại iPhone X
J4530 Socket quản lý Camera hồng ngoại iPhone X
16

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.