Nhận diện linh kiện iPhone 8

Tên IC, chức năng và sơ đồ của từng IC trên main iPhone 8

iPhone 8 có hai kiểu main xài hai loại chip baseband của hai nhà sản xuất khác nhau là intel và quallcom. Phần PDA thì giống nhau chỉ khác bên phần sóng.

Hình ảnh updating

Dựa vào hình bên dưới so sánh với main thực tế đang cầm trên tay. Linh kiện cần nhận diện là số bao nhiêu thì dò list bên dưới và nhấn vào để tới được sơ đồ phân tích linh kiện đó và các bước sửa chữa các lỗi do linh kiện đó quản lý.

Sơ đồ khối 3D điện áp Baseband iPhone 8

Linh kiện mặt trước iPhone 8
Linh kiện mặt trước iPhone 8

step updating

 Linh kiện mặt sau iPhone 8
Linh kiện mặt sau iPhone 8

step updating