U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6

U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6.

Các lỗi do IC U0604 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, treo cáp đĩa, Restore lỗi 4013, không nhận cáp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6 :

U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6
U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6

Leave a Reply