U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6

U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6.

Các lỗi do IC U0604 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, treo cáp đĩa, Restore lỗi 4013, không nhận cáp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6 :

U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6
U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6
12

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.